ผลิตภัณฑ์
เพื่อการซ่อมบำรุงในที่สูงและขนย้ายวัสดุ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่บนพื้นที่สูงและจำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ที่ลำบาก ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้การซ่อมบำรุงในที่สูงและขนย้ายวัสดุต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการซ่อมบำรุงในที่สูงและขนย้ายวัสดุ
 • รถบรรทุกกู้ภัย/เครนกระเช้า
  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเข้าไปซ่อมบำรุงหรือติดตั้งในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบาก เราได้พัฒนาและออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างแขนแบบพับและแบบยืด โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และติดตั้งระบบ Outrigger Interlock System ให้ทำงานควบคู่กับขาค้ำยัน (เท้าช้าง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • รถบรรทุกกู้ภัย/เครนกระเช้าติดตั้งท่อฉีดน้ำ
  เพิ่มเติม
 • รถปิคอัพกู้ภัยเครนกระเช้า
  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเข้าไปซ่อมบำรุงหรือติดตั้งในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เราได้พัฒนาและออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างแขนแบบพับและแบบยืด โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และติดตั้งระบบ Outrigger Interlock System ให้ทำงานควบคู่กับขาค้ำยัน (เท้าช้าง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • รถบรรทุกเครน
  ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักไปยังหน้างาน โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งเครนพับ เครนหลังแข็ง หรือเครนยืดสไลด์ ตามลักษณะการใช้งาน
 • รถบรรทุกเครนพร้อมระบบยกเท
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักไปยังหน้างาน โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งเครนพับ เครนหลังแข็ง หรือเครนยืดสไลด์ และมีระบบยกเทที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ตามลักษณะการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยท่านบรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ได้