ผลิตภัณฑ์
เพื่อการบรรทุกและขนถ่ายขยะมูลฝอย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ ไปยังสถานที่กำจัดขยะหรือสถานีขนถ่ายขยะให้สะดวกมากขึ้นและช่วยลดปัญหาการสะสมขยะตามแหล่งชุมชน
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบรรทุกและขนถ่ายขยะมูลฝอย
 • รถบรรทุกขยะอัดท้าย
  ได้รับการออกแบบการทำงานให้มีความรวดเร็วและคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุดโดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติในการจัดเก็บขยะ พร้อมสวิทช์เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือน ใช้วัสดุโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง มีซีลที่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันการรั่วซึม และมีที่รองรับน้ำเสียขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บของเหลวจากขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
  • รถบรรทุกขยะอัดติดเครื่องยกถัง
  • รถบรรทุกขยะอัดท้ายพร้อมเครื่องย่อยกิ่งไม้
  • รถบรรทุกขยะอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์เก็บกลิ่น
  • รถบรรทุกฉีดล้างถังขยะ
  เพิ่มเติม
 • รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์
  ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ใช้วัสดุและไฮดรอลิกคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานหนักและเบา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย
  ออกแบบมาเพื่อการจัดการและเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดกำจัดขยะ ด้วยระบบการใช้งานที่มีความสะดวกและระบบยกเทที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพขยะแบบเปิดข้างเทท้าย
  ออกแบบมาเพื่อการจัดการและเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดกำจัดขยะ ด้วยระบบยกเทที่มีประสิทธิภาพและระบบการใช้งานที่มีความสะดวก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกขยะแบบตะขอเกี่ยว
  ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อได้หลายประเภท เช่น ชุดเก็บขยะ, กระบะเหล็ก, ถังน้ำ, คอนเทนเนอร์ และอีกมากมาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกขยะคัดแยก
  ออกแบบมาเพื่อการจัดการ โดยสามารถแยกประเภทขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดกำจัดขยะ ด้วยระบบการใช้งานที่มีความสะดวกและระบบยกเทที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพขยะอัด
  ออกแบบมาเพื่อการจัดการและเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดกำจัดขยะ ด้วยระบบยกเทที่มีประสิทธิภาพและระบบการใช้งานที่มีความสะดวก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกขยะอัดหางเหยี่ยว
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยยกระดับความน่าอยู่ของชุมชน