ผลิตภัณฑ์
เพื่อการกู้ภัยและดับเพลิง
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการกู้ภัยและดับไฟที่เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ โดยสามารถลดความเสี่ยงที่ก่อให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้การทำงานในช่วงเวลาที่คับขันเป็นไปได้ง่ายขึ้น ทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการกู้ภัยและดับเพลิง
 • รถบรรทุกดับเพลิง
  เราออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำน้ำ โฟมดับเพลิง และอุปกรณ์สนับสนุนดับเพลิง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเหมาะสำหรับแหล่งชุมชน อาคาร และ เขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกดับเพลิงกระเช้า
  ด้วยประสบการณ์ที่มียาวนานกว่า 30 ปี เราได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย การออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเสมอมา จึงทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยการใช้วัสดุคุณภาพ และการออกแบบชุดกระเช้าอย่างมีฝีมือ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับแหล่งชุมชน อาคาร และ เขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกดับเพลิงบันได
  ได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือและดับเพลิงในพื้นที่สูงได้ โดยคำนึงถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ เขตชุมชน อาคาร โรงเรียน สถานพยาบาล และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกดับเพลิงหอน้ำ
  ได้รับการออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย ด้วยการใช้วัสดุคุณภาพ และการออกแบบอย่างมีฝีมือ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับแหล่งชุมชน อาคาร และ เขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพตรวจการณ์ดับเพลิง
  สามารถขนส่งหน่วยกู้ภัยจำนวนมากไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
 • รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง
  มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือ เราจึงออกแบบโครงสร้างรถที่มีมาตรฐานสากลและไฟส่องสว่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้แสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ อาคาร โรงเรียน สถานพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพกู้ภัยไฟส่องสว่าง
  มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือ เราจึงออกแบบโครงสร้างรถที่มีมาตรฐานสากลและไฟส่องสว่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้แสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ อาคาร โรงเรียน สถานพยาบาล และพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
  สามารถขนส่งหน่วยกู้ภัยจำนวนมากไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
 • รถปิคอัพตรวจการณ์
  สามารถขนส่งหน่วยกู้ภัยจำนวนมากไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน
 • รถปิคอัพพยาบาล
  สามารถขนส่งผู้ป่วยและรักษาผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้อย่างรวดเร็ว
 • รถตู้พยาบาล
  สามารถขนส่งผู้ป่วยและรักษาผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้อย่างรวดเร็ว และพื้นที่ ที่มากขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องช่วยชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยท่านบรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ได้