ผลิตภัณฑ์
เพื่อการทำความสะอาดชุมชน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดพื้นที่ในแหล่งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำหรือบนท้องถนน มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดมลภาวะ และช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด น่าอยู่อาศัยมากขึ้น
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดชุมชน
 • รถบรรทุกดูดโคลน
  เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมหรือน้ำขังที่จะเกิดจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ เราจึงเลือกใช้ปั๊มโรตารี่ที่เหมาะสำหรับการดูดโคลน มีระบบฉีดล้างด้วยปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง ทำงานอย่างเต็มกำลัง พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยรีลม้วนสายล้าง และระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รถกวาดถนน
  รถกวาดและดูดฝุ่น เราพัฒนาและออกแบบภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และเขตพื้นที่อุตสาหกรรมให้สะอาดเรียบร้อย โดยคำนึงถึงมาตรฐานและเทคโนโลยีในระดับสากล
 • รถสุขาเคลื่อนที่
  ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถแจ้งความต้องการจำนวนห้องได้ เพียงแค่ท่านเสนอมา เราพร้อมทำด้วยความยินดี ท่านสามารถนำรถสุขาเคลื่อนที่ไปใช้ตามงานเทศกาลหรือพื้นที่ที่มีสุขาไม่เพียงพอได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน วัด งานรื่นรมย์ต่างๆ และ อีกมากมาย
 • รถบรรทุกน้ำสำหรับฉีดล้างถนน (ถังวงรี)
  รถฉีดล้างทำความสะอาดถนน ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดถนนในเขตชุมชน และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม โดยติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูง เพื่อการฉีดล้างทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ มีสเปรย์บาร์ สำหรับปั๊มน้ำแรงดันสูง สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง สามารถควบคุมได้จากห้องคนขับ พร้อมทางน้ำเข้า-ออก สำหรับใช้สอยอีกมากมาย
 • รถบรรทุกน้ำสำหรับฉีดล้างถนน (ถังเหลี่ยม)
  รถฉีดล้างทำความสะอาดถนน ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดถนนในเขตชุมชน และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม โดยติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูง เพื่อการฉีดล้างทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ มีสเปรย์บาร์ สำหรับปั๊มน้ำแรงดันสูง สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง สามารถควบคุมได้จากห้องคนขับ พร้อมทางน้ำเข้า-ออก สำหรับใช้สอยอีกมากมาย
 • รถดูดสิ่งปฏิกูล
  รถดูดสิ่งปฏิกูล ออกแบบการทำงานมาเพื่อดูดและเคลื่อนย้ายของเสีย ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเลือกใช้ปั๊มโรตารี่ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุคุณภาพสูงในการผลิต
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับแหล่งชุมชนของท่าน