ผลิตภัณฑ์
เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานสาธารณะต่างๆ เหมาะสำหรับการบรรทุกวัสดุหรือสินค้าที่มีน้ำหนักจำนวนมาก อาทิ พืชผลทางการเกษตร วัสดุอุตสาหกรรม ฯลฯ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การขนส่งวัสดุหรือสินค้าจำนวนมากไปยังจุดหมาย เป็นเรื่องที่ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป
 • รถบรรทุกกระบะเหล็ก
  เราใช้แต่วัสดุที่มีคุณภาพสูงและออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับงานบรรทุกขนาดเบาจนถึงขนาดหนัก เพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าของท่านไปยังจุดหมาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกกระบะเหล็กเทท้าย
  เราใช้แต่วัสดุที่มีคุณภาพสูงและออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าของท่านไปยังจุดหมาย ด้วยระบบยกเทแบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกกระบะเหล็กเทท้าย 3 ทาง
  ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าของท่านไปยังจุดหมาย ด้วยระบบยกเท ได้ถึงสามทาง ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง โดยระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกขนส่ง
  รถบรรทุกผู้โดยสาร ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายหรือรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน โรงเรียน สถานพยาบาล และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถปิคอัพกระบะเหล็กเทท้าย
  เราใช้แต่วัสดุที่มีคุณภาพสูงและออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าของท่านไปยังจุดหมาย ด้วยระบบยกเทแบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งชุมชน อาคาร และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 • รถบรรทุกซ่อมอเนกประสงค์
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของท่านได้อย่างดีเยี่ยม