ผลิตภัณฑ์
เพื่อการขนย้ายและให้บริการน้ำ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้สำหรับการบรรทุกน้ำในปริมาณมากไปแจกจ่ายตามแหล่งที่ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร หรือตามแหล่งชุมชน ให้มีน้ำใช้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากได้อีกด้วย
 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้วัสดุเต็มแผ่น ลดงานเชื่อม
 • ออกแบบด้วยวิศวกร
 • คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการขนย้ายและให้บริการน้ำ
 • รถบรรทุกน้ำมาตรฐาน
  ออกแบบมาจากการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีขนาดความจุในการบรรทุกน้ำที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ
  อีกทั้งประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ ท่านจึงสามารถนำมาใช้ในการดับเพลิงได้อีกด้วย โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนรถได้ เช่น สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง, ปั๊มดับเพลิง, ปั๊มน้ำแรงดันสูง, ปั๊มน้ำมาตรฐาน, สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, ถังบรรจุโฟมดับเพลิง, ระบบฉีดโฟม, ติดตั้งเครน, สายส่งน้ำ, โรลม้วนสายส่งน้ำ และอีกมากมาย
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขนส่งน้ำไปตามแหล่งพื้นที่ต่างๆ ได้ เช่น เขตชุมชน อาคารบ้านเรือน และแหล่งอุตสาหกรรม
  • รถบรรทุกน้ำมาตรฐานติดเครน
  เพิ่มเติม
 • รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ถังวงรี)
  ออกแบบมาจากการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีขนาดความจุในการบรรทุกน้ำที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ อีกทั้งประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ
  ท่านจึงสามารถนำมาใช้ในการดับเพลิงได้อีกด้วย โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนรถได้ เช่น สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง, ปั๊มดับเพลิง, ปั๊มน้ำแรงดันสูง, ปั๊มน้ำมาตรฐาน, สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, ถังบรรจุโฟมดับเพลิง, ระบบฉีดโฟม, ติดตั้งเครน, สายส่งน้ำ, สายส่งน้ำ, โรลม้วนสายส่งน้ำ และอีกมากมาย
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขนส่งน้ำไปตามแหล่งพื้นที่ต่างๆ ได้ เช่น เขตชุมชน อาคารบ้านเรือน และแหล่งอุตสาหกรรม
  • รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครน (ถังวงรี)
  เพิ่มเติม
 • รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ถังเหลี่ยม)
  ออกแบบมาจากการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีขนาดความจุในการบรรทุกน้ำที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ อีกทั้งประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ
  ท่านจึงสามารถนำมาใช้ในการดับเพลิงได้อีกด้วย โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนรถได้ เช่น สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง, ปั๊มดับเพลิง, ปั๊มน้ำแรงดันสูง, ปั๊มน้ำมาตรฐาน, สเปรย์น้ำพรมถนนด้านท้าย, สเปรย์รดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวา, สเปรย์ฉีดน้ำพรมถนนด้านหน้า, ถังบรรจุโฟมดับเพลิง, ระบบฉีดโฟม, ติดตั้งเครน, สายส่งน้ำ, สายส่งน้ำ, โรลม้วนสายส่งน้ำ, และอีกมากมาย
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขนส่งน้ำไปตามแหล่งพื้นที่ต่างๆ ได้ เช่น เขตชุมชน อาคารบ้านเรือน และแหล่งอุตสาหกรรม
  • รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดเครน (เหลี่ยม)
  เพิ่มเติม
 • รถขนถ่ายน้ำและของเสียสำหรับเครื่องบิน
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยยกระดับของสะดวกสบายของชุมชน